Het bouwen gaat deze week volledig aan mij voorbij. Lig in bed / op de bank met een ontstoken kaak. Ik kan dus weinig plezier hebben van alle bouwgebeurtenissen. Geloof dat Rogier druk is met het gezamenlijk funderen. Het bijna starten van de bouw gaat nu ook een beetje stress opleveren. Gaat het allemaal op tijd lukken?

Hebben trouwens geluk gehad met het plannen van onze vakantie. Was bijna in dezelfde week als het plaatsen van het casco en dat willen we natuurlijk niet missen! Lucky us!

Hier wou ik het deze week bij laten, volgende week een uitgebreider verhaal van mijn zijde.
Wanneer er gestart wordt met de bouw, begint men doorgaans met de fundering. Laat dit nu net het onderdeel van het huis zijn dat nog niet helemaal definitief in kaart is gebracht. In eerste instantie waren we van plan om alleen onze eigen fundering te realiseren (klinkt logisch) maar na gesprekken met de direct aangrenzende buren bleek er een voedingbodem te zijn om uit te zoeken of het gezamenlijk uitvoeren van de fundering(en) ons een financieel voordeel op zou kunnen leveren. Daarvoor zijn twee partijen, waaronder onze aannemer Steggink, benaderd om een prijsopgave te maken. Na het uitvoerig doornemen van de offerte bleek er inderdaad een kostenbesparing te behalen te zijn. Daarvoor moest wel het een en ander opnieuw getekend en berekend te worden. Funderingsbalken die in eerste instantie tegen de zijdelingse perceel grens lagen, komen nu op de perceelgrens te liggen en worden gedeeld door beide aangrenzende percelen (een besparing van een halve balk voor ieder perceel). Constructief verandert er dus het een en ander. Buiten het feit dat we zelf natuurlijk een goed fundament willen hebben dient ook de gemeente de nieuwe constructieve omzet goed te keuren. En daar wringt de schoen. De goedkeuringstermijn van de gemeente bedraagt 3 weken. We hebben aan het eind van de afgelopen week de stukken definitief kunnen maken en dat is precies 3 weken voor de geplande start bouw. Goed overleg met de gemeente is dus vereist. Deze week is de gemeente niet meer bereikbaar maar maandag dus direct bellen met de gemeente!
facebook link
twitter link