Er vinden veel ontwikkelingen plaats achter de schermen. Hier zien we nu nog niet direct wat van terug op de bouwplaats. Rogier is bezig met de laatste dingen te regelen voor het gezamenlijk funderen. We doen dit met meerdere toekomstige buren. Dit vergt nogal wat tijd en communicatie onderling. Alles moet kort gesloten zijn met de constructeur, de aannemer en de gemeente. Rogier coördineert dit hele proces. De afgelopen dagen vliegen de mailtjes ons om de oren.....

Afgelopen vrijdag zijn we bij onze aannemer Steggink geweest. Hier zijn de punten besproken die nog gedaan moeten worden. Daarnaast zijn de stukken doorgenomen die nog aangeleverd moet worden. We moeten b.v. onze trappen nog ontwerpen en uitzoeken. Er zijn tijdens de vergadering ook veel technische dingen besproken. Ik vond het interessant om hierbij aanwezig te zijn. Zo krijgt ons huis steeds meer vorm in mijn hoofd en niet alleen op papier. Nu heb ik een beter overzicht van wat er nog gedaan en geregeld moet worden. Uiteindelijk hebben we de bouwplanning van de aannemer gekregen en deze hebben we doorgelopen. Start bouw week 21! Bij het zien van dit overzicht kreeg ik wel een glimlach op mijn gezicht. Oplevering voor het einde van het jaar. Afgelopen dagen heb ik het overzicht al meerdere keren glunderend bekeken.
Geen prefab casco deze week, alhoewel het op de achtergrond nog wel de nodige aandacht vergt. De week is begonnen of afgesloten, het is maar hoe je het bekijkt, met een gezellige borrel. Alhoewel er nog geen woningen staan, is er al wel een buurt gevormd. We zijn nu zo'n anderhalf jaar onderweg en hebben elkaar als buren beter leren kennen. Ennnnnnnn............................. het klikt! Lekker hoor dat we door het delen van ervaringen een gezamenlijk fundament hebben gecreeerd waarop de nieuwe buurt wordt opgebouwd. De buurtborrel geldt als een tastbaar resultaat hiervan. Hiervoor zijn geen daadwerkelijke woningen nodig. Onder dit motto is allereerst onderzocht of we aan de Boddenkamplaan een BBQ konden organiseren. Alhoewel de bouwkeet van de aannemer al ter beschikking was gesteld is toch besloten voor een weerstechnisch 'veiligere' oplossing te kiezen. Dat bleek een goede zet, de BBQ aan de Boddenkamplaan houden we nog tegoed.

Uit eigen ervaring kunnen we melden dat Particulier Opdrachtgeverschap de verbondenheid tussen bewoners in de buurt vergroot. We kunnen ook uit eigen ervaring een nadeel vermelden: je krijgt er nadorst van! Het was zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar. Thanks iedereen!

Planningstechnisch gaat het ook zoals het moet. Afgelopen vrijdag bij de aannemer geweest en de belangrijkste zaken doorgesproken. Er zijn wel aandachtspuntje maar deze zijn onder controle. Een geruststellend gevoel dat de aannemer dezelfde punten op z'n lijstje heeft staan als wijzelf. We zitten op een lijn, perfect. De vergadering eindigde met het ontvouwen van de bouwplanning. Start week 21, oplevering ergens in November, we konden een glimlach niet onderdrukken.
facebook link
twitter link