Afgelopen week heeft in het teken gestaan van de fundering van ons huis. Rogier is samen met onze aannemer druk. We willen gezamenlijk en tegelijk met onze buren gaan funderen. Hier is een goede onderlinge afstemming voor nodig.

Wanneer kunnen we beginnen met de fundering en wat moet hier nog voor gedaan worden. Maar wat is nou eigenlijk een fundering? In grote lijnen had ik natuurlijk wel een idee. Ik ben maar eens gaan zoeken op internet en kwam deze omschrijving tegen:

De fundering of het fundament is het deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen aan de dragende ondergrond.

Het schijnt dus nog wel belangrijk te zijn! Laten de 'deskundigen' hier dus maar goed de tijd voor nemen. Rogier heeft mij al wel in grote lijnen uitgelegd waar het om gaat aan de hand van de fundering van de 1ste bouwers op Boddenkamp. Mijn eerste gedachte: wat lijkt het klein! Totdat bleek dat ons huis dezelfde afmetingen heeft. Gezichtsbedrog of een gebrek aan ruimtelijk inzicht??? Het schijnt zo te zijn dat iedereen bij het aanzien van de fundering dezelfde gedachte heeft, het zal dus wel niet aan mij liggen, gelukkig.
Zaterdag stond een belangrijk moment met betrekking tot de start van de bouw op de agenda. Gezamenlijk met de andere bouwers en optanten hebben we in samenwerking met de gemeente de letters "Boddenkamp" onthuld. De letters die wel drie meter hoog zijn moeten alle toevallige passanten attenderen op de ontwikkelingen die op deze bijzondere locatie plaatsvinden. Hollywood in Enschede. Ikzelf ben gevraagd om een woordje te houden tijdens deze officiele starthandeling. Omdat beelden 100x effectiever zijn dan woorden heb ik mijn verhaal vertaald naar plaatjes op basis waarvan ik mijn verhaal zal houden. De kern van de boodschap luidt: unieke locatie door aanwezigheid van groen, levendigheid en een goede bereikbaarheid van uitvalswegen. Maar de werkelijke uniekheid wordt gevormd door het nu al aanwezige buurtgevoel. Door het particulier Opdrachtgeverschap hebben we als toekomstig bewoners problemen gedeeld, oplossingen verzonnen en alternatieven onderzocht. Dit delen van kennis, gevoel en emotie maakt dat er een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid is gecreeerd waarvan we allemaal de vruchten plukken. Maar we zijn pas halverwege het proces. De werkelijke realisatie van onze dromen staat op het punt van beginnen, sommigen zijn al reeds begonnen, andere kunnen niet wachten. En er melden zich steeds meer geinteresseerden voor een kavel. TOP! Hoe meer zielen hoe meer vreugde, we gaan er een mooie wijk van maken.
facebook link
twitter link